Sprawozdania

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Dom Dziecka (PDF, 5 MB)

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Dom Dziecka (PDF, 4 MB)


Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (PDF, 5 MB)

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (PDF, 5 MB)


Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 4 (PDF, 5 MB)

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 4 (PDF, 5 MB)


Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 (PDF, 5 MB)

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 (PDF, 5 MB)


Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 2 (PDF, 4 MB)

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 2 (PDF, 4 MB)


Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 1 (PDF, 5 MB)

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 1 (PDF, 5 MB)


Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Przystań (PDF, 5 MB)

Ikona PDF Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Przystań (PDF, 5 MB)