Majątek

Ikona PDF Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku (PDF, 226 KB)

Ikona PDF Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 Domu Dziecka w Rybniku (PDF, 224 KB)

Ikona PDF Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku (PDF, 255 KB)

Ikona PDF Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku (PDF, 250 KB)

Ikona PDF Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku (PDF, 263 KB)

Ikona PDF Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku (PDF, 276 KB)

Ikona PDF Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku (PDF, 307 KB)