Ogłoszenie o pracę – wychowawca

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku na stanowisko:
Wychowawcy w pełnym wymiarze czasu pracy – 1,0 etat

Ogłoszenie o pracę – specjalista ds. kadr i płac

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Zespole Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku na stanowisko:
Specjalisty ds. kadr i płac pełnym wymiarze czasu pracy –1,00 etatu

Ogłoszenie o pracę – psycholog (zastępstwo)

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku na stanowisko:
Psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy –0,5 etatu (zastępstwo)

Ogłoszenie o pracę – Psycholog

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku na stanowisko:
Psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy –0,5 etatu

Ogłoszenie o pracę – psycholog

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań na stanowisko:
Psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy –1,00 etatu

Ogłoszenie o pracę – wychowawca

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Domu Dziecka w Rybniku na stanowisko:
Wychowawcy w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu

Ogłoszenie o pracę – psycholog

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie
Nr 1 w Rybniku na stanowisko:
Psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu