Cyberbezpieczeństwo

„Podmiot publiczny, o którym mowa w art. 4 pkt 7-15, realizujący zadanie publiczne zależne od systemu informacyjnego (…) zapewnia osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej”.

więcej informacji pod adresem:

https://zopowrybnik.pl/wp-content/uploads/2022/08/Cyberbezpieczenswto-Informacja-ogolna.pdf