Ogłoszenie o pracę – specjalista ds. kadr i płac

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Zespole Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku na stanowisko:
Specjalisty ds. kadr i płac pełnym wymiarze czasu pracy –1,00 etatu

Ogłoszenie o pracę – psycholog

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku na stanowisko:
Psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy –0,5 etatu (zastępstwo)

Ogłoszenie o pracę – psycholog

Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku ogłasza
nabór kandydatów do pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań na stanowisko:
Psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy –1,00 etatu