Instrukcja obsługi BIP

  1. Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator  teleinformatyczny, składający się  z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
  2. Dostęp do jawnych informacji publicznej przysługuje każdemu.
  3. Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.
  4. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły umieszczone są w lewym panelu:

1)      strona główna;

2)      zarząd jednostki;

4)      dokumenty wg kategorii;

5)      akty prawne;

6)      statuty;

7)      regulaminy i zarządzenia;

8)      budżet.

5. Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł.