BIP Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rybniku

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w RybnikuDane Kontaktowe:

Dom Dziecka w Rybniku III piętro

ul. Powstańców Sląskich 44C

44-200 Rybnik

Tel: 32 30 80 700

Telefon komórkowy: 535 334 577

Nip: 642-001-07-58

Regon: 380654566

email: sekretariat@zopowrybnik.pl

Godziny pracy:Dyrektor przyjmuje strony:


Zespół obsługuje Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w Rybniku:Dyrektor Zespół kieruje Placówkami Opiekuńczo Wychowawczymi w Rybniku: