Linia rybnik

Informacje o wyniku naborów

Dyrekcja Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku informuje, że po przeprowadzeniu oceny formalnej zgłoszonych przez kandydatów aplikacji na stanowisko psychologa stwierdzono, że żadne ze zgłoszeń nie spełnia wymogów formalnych.

W związku z powyższym nabór został na tym etapie zakończony bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

Rybnik, dnia 6 wrzesień 2016.


Dyrektor

Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik, dnia 22 marzec 2016.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku