Linia rybnik

Wyniki oceny formalnej aplikacji na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrekcja

Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku infromuje że, w związku z zakończoną procedurą oceny formalnej złożonych aplikacji na stanowisko głównego ksiegowego do dalszego etapu naboru tj. rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowano następującą osobę:

Iwona Szal zam. Żory

Kandydatka, której dokumentacja spełniła wymogi formalne zostanie poinformowana telefonicznie o dacie i godz. rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkim osobom biorącym udział w naborze dziękujemy.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku