Linia rybnik

Informacja o wynikach naboru

Dyrekcja

Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku

informuje, że w ramach prowadzonego naboru

na wolne stanowisko Głównego Księgowego wybrana została

Pani Iwona Szal zam. Żory

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku