Linia rybnik

Wyniki naboru na stanowisko Wychowawca w wymiarze etatu.


W wyniku naboru na stanowiski wychowawcy wybrana została

Pani J.P. zamieszkała w Rybniku


Dyrektor Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik dnia 18 luty 2020 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku