Linia rybnik

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko Psychologa w wymiarze 1 etatu, zastepstwo P.O.W. "Przystan"


W związku z brakiem kandydatur i upłynięciem terminu zgłoszenia, informujemy, że konkurs nie został rozstrzygnięty.

Dyrektor Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik dnia 05 listopada 2019 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku