Linia rybnik

Wyniki naboru kandydatów do pracy na stanowisko Ksiegowej/Ksiegowego w wymiarze 1/2 etatu.

Nazwa stanowiska pracy: księgowa w Zespole Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
W dniu 18 lutego br. w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Barbary 22 C odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:

1.Jarosław Pydyn – Dyrektor ZOPOW - przewodniczący komisji
2.Iwona Szal – główna księgowa ZOPOW
3.Bogumiła Pander – specjalista ds. kadrowo - księgowych ZOPOW

W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło jedno zgłoszenie.
Komisja w ramach prowadzonego naboru na w/w stanowisko jako kandydatkę do zatrudnienia wybrała:
1.JŁ

Dyrektor Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik dnia 3 kwietnia 2019 roku.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@zopowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 30 80 700
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku