Linia rybnik

Wyniki oceny formalnej konkursu

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku informuje, że po przeprowadzeniu formalnej oceny aplikacji złożonych w ramach konkursu na stanowisko młodszego wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2 do dalszego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowano:

Paną Klaudię Wilk z Wodzisławia Śląskiego

Z kandydatem do następnego etapu skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Jednocześnie informujemy, że ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone dnia 20.06.2016r.

Wszystkim osobom biorącym udział w naborze dziękujemy.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku