Linia rybnik

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy: Psycholog (zastępstwo) w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku

W dniu 27 czerwca br. w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Barbary 22 C odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:

1.Tomasz Kierpiec – Kierownik Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – przewodniczący komisji
2.Grzegorz Strzebińczyk – Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 2
3.Joanna Absalon – starszy wychowawca koordynator Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie nr 1
w celu oceny merytorycznej kandydatów do pracy na zastępstwo na stanowisku psychologa.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury, biorąc pod uwagę potrzeby placówek związane z restrukturyzacją Centrum oraz możliwościami kandydatek Dyrektor CAPOW podjął decyzję o podziale etatu na dwa w wymiarze ½ etatu a komisja w ramach prowadzonego naboru na w/w stanowiska jako kandydatki do zatrudnienia wybrała:

1.MS
2.ZN

Uzasadnienie

W ramach prowadzonego naboru na zastępstwo na stanowisku psychologa w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dokonano analizy formalnej aplikacji zgłoszonych przez kandydatów. Osoby które złożyły poprawne i zgodne z ogłoszeniem aplikacje zostały zakwalifikowane do drugie etapu naboru, gdzie ich wiedza i doświadczenie zostały sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach przeprowadzonego naboru komisja rekrutacyjna wyłoniła w/w kandydatki do zatrudnienia.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Tomasz Kierpiec

Zatwierdził: Jarosław Pydyn
Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku

Lista wyników kandydatów na stanowisko psychologa w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku.

lp. Imię i nazwisko Ilość punktów
1 ZN 69/80
2 MS 72/80
3 MM 62/80

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22
44-270 Rybnik

Rybnik, dnia 27.06.2018 r.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku