Linia rybnik

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy: Młodszy wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”

W dniu 4 czerwca 2018 r. w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku, przy ul. Barbary 22 C, odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:

1. Jarosław Pydyn – Dyrektor CAPOW
2. Tomasz Kierpiec – Kierownik Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
3. Barbara Podleśny – Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”

w związku z brakiem kandydatur spełniających wymogi formalne do wyboru i zatrudnienia nie doszło.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: Tomasz Kierpiec

Zatwierdził:

Jarosław Pydyn

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22
44-270 Rybnik

Rybnik, dnia 4 czerwca 2018

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku