Linia rybnik

Młodszy wychowawca w placówce interwencyjnej (zastępstwo)

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Rybniku W dniu 24 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku, przy ul. Barbary 22 C odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:

Tomasz Kierpiec – Kierownik Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – przewodniczący komisji
Barbara Podleśny – Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”
Marita Ziemlińśka – psycholog Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Magdalena Gieron – wychowawca PO-W „Przystań”

w celu oceny merytorycznej kandydatów do pracy na zastępstwo na stanowisku młodszego wychowawcy. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko jako kandydatkę do zatrudnienia wybrano:

Katarzynę Wieczorek Rybnik 68/80 ilosc/pkt.

Uzasadnienie:

W ramach prowadzonego naboru na zastępstwo na stanowisku młodszego wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” dokonano analizy formalnej aplikacji zgłoszonych przez kandydatów. Osoby które złożyły poprawne i zgodne z ogłoszeniem aplikacje zostały zakwalifikowane do drugie etapu naboru, gdzie ich wiedza i doświadczenie zostały sprawdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W ramach przeprowadzonego naboru komisja rekrutacyjna wyłoniła w/w kandydatkę do zatrudnienia.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Tomasz Kierpiec
Zatwierdził:
Jarosław Pydyn

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku

Lista wyników kandydatów na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Rybniku.

(lista wg kolejności przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych)

lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Ilość punktów
1 Adrianna Zawada Rybnik 61/80
2 Magdalena Klawikowska Łaziska 64/80
3 Katarzyna Wieczorek Rybnik 68/80
4 Katarzyna Latosik Rybnik 59/80

Dyrektor

Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22 C
44-270 Rybnik
Rybnik, dnia 08 listopad 2017 r.

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku