Linia rybnik

Informacje o wynikach naboru na stanowisko młodszy wychowawca

W dniu 22 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku, przy ul. Barbary 22 C odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej w składzie:

Jarosław Pydyn – Dyrektor CAPOW
Tomasz Kierpiec – Kierownik Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Barbara Podleśny – Kierownik Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”

w celu oceny formalnej aplikacji kandydatów do pracy na stanowisku młodszego wychowawcy. W terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęły cztery zgłoszenia.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury etapu wstępnego naboru na w/w stanowisko zgłoszenie spełniające wymogi formalne przedłożyli:

Adrianna Zawada Rybnik
Katarzyna Latosik Rybnik
Magdalena Klawikowska Łaziska
Katarzyna Wieczorek Rybnik

Kandydaci zakwalifikowani do następnego etatu o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:
Tomasz Kierpiec

Zatwierdził:
Jarosław Pydyn
Dyrektor CAPOW

Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Ul. Barbary 22
44-270 Rybnik

Rybnik, 22 listopad 2017

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku