Linia rybnik

Informacje o wynikach naboru:młodszy wychowawca

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku informuje, że w dniu 24 lutego br. odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej, podczas którego oceniono pod względem formalnym aplikacje zgłoszone na prowadzony nabór.

Po analizie formalnej zgłoszonych aplikacji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano:

lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1 Ewelina Pilar Szczerbice
2 Justyna Najmanowicz Knurów
3 Angelika Polak Rybnik
4 Monika Małek Gaszowice
5 Agnieszka Grabiec Rydułtowy
6 Monika Kędzierska Czerwionka-Leszczyny
7 Łukasz Olechowski Rybnik

Z osobami które poprawnie przeszły weryfikację aplikacji skontaktujemy się telefonicznie do dnia 2 marca br. w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkim osobom biorącym udział w naborze dziękujemy.


Wyniki oceny formalnej konkursu na stanowisko młodszego wychowawcy (27 luty 2017)

← Następny post

Poprzedni post →

Dane kontaktowe
sekretariat@capowrybnik.pl
ul. Barbary 22c 44-270 Rybnik
32 739 81 34
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku